Meer weten over effectief selecteren?

Effectief selecteren

Verkeerde beslissingen kosten tijd, energie en geld. Goede selectiebeslissingen zorgen dat mensen zich uitgedaagd voelen en het beste van zichzelf geven.

Uitdagingen bij effectief selecteren

  • Welke competenties hebben we nodig om onze ambities waar te maken?
  • Wie moet u in huis halen om deze ambities te bereiken?
  • Hoe maken we snel, slim en betaalbaar een preselectie van de juiste kandidaten uit honderden sollicitanten?
  • Hoe geven we onze medewerkers zicht op hun persoonlijke talenten en capaciteiten, bijvoorbeeld voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan?
  • Welke medewerkers hebben het in zich door te groeien naar een hogere managementfunctie?
  • Welke online oplossingen zijn het meest geschikt voor effectief selecteren?

Selectietraject in eigen hand

PiCompany ondersteunt u bij het inrichten en implementeren van hoogwaardige selectietrajecten. U bepaalt vervolgens zelf wat u met eigen mensen oppakt en wat u uitbesteedt. Wat wij onder andere voor u kunnen betekenen:

  • Samenstellen van selectieprofielen: wat kenmerkt de mensen die het in de praktijk goed doen? Hoe vertalen we die kennis naar selectie-eisen?
  • Inrichten van een zo effectief en efficiënt mogelijk selectieproces.
  • Certificeren van uw medewerkers voor het gebruik van onze selectie-instrumenten.
  • Versterken van de interviewtechniek van uw medewerkers.

Preselectie van de beste kandidaten

Soms is het aanbod van kandidaten groot, of u heeft voor bepaalde functies doorlopend nieuwe medewerkers nodig. Dan zijn de afhandeling van brieven en CV’s en het matchen van criteria en testscores met het gewenste profiel tijdrovende procedures en daardoor kostbaar. PiCompany ondersteunt u met een kostenbesparende, transparante en kandidaat-vriendelijke online procedure. Het stelt u in staat om objectief, gestandaardiseerd en professioneel te selecteren. Vervolgens nodigt u alleen de best matchende kandidaten uit voor een gesprek.

Uitgelicht product

Identify Personality

Snelle preselectie door inzicht in persoonlijkheid en werkgedrag

Identify Personality is een compact instrument voor een snelle preselectie. Op basis van persoonlijkheid en acht soorten werkgedrag. De uitkomsten gebruikt u voor gerichte selectiegesprekken. 


Voor wie en wanneer

Wilt u snel inzicht in de persoonlijkheid van een sollicitant en wat dit betekent voor zijn werk? In zijn sterke en zwakke punten? Wilt u bijvoorbeeld weten of iemand het initiatief neemt, gemakkelijk samenwerkt of van nature aandacht voor klanten heeft?


Met Identify Personality krijgt u snel een beeld van iemand. U kunt van meerdere personen gemakkelijk de sterke punten en valkuilen onderling vergelijken. Uw sollicitatiegesprekken verlopen gestroomlijnd en efficiënt. Als intermediair kunt u uw opdrachtgevers een verrijkt profiel van uw kandidaten bieden.

Uitgelicht product

Talent Match

Met één rapportage zekerheid over match en ontwikkelpotentieel

De combinatie van cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren bepalen het (ontwikkel)potentieel van werknemers. Talent Match integreert deze factoren en geeft u een genuanceerd en rijk beeld van een al dan niet succesvolle match op competentieniveau tussen de toekomstige medewerker en zijn functie. En van zijn ontwikkelpotentieel. Zo kunt u gerichte keuzes maken.


Voor wie en wanneer

Hoe weet u of een medewerker daadwerkelijk over de competenties beschikt die hij nodig heeft voor zijn functie? Passen deze competenties bij zijn persoonlijkheid? En heeft hij eigenlijk de drive om de benodigde competenties te ontwikkelen? Talent Match brengt al deze factoren samen in één rapportage.


Talent Match is ook geschikt om na te gaan of een medewerker in het team past.

Identify

U wilt snel het potentieel van (toekomstige) medewerkers ontdekken? Met onze online ‘Identify’-oplossingen bieden we beknopte, kernachtige rapportages die u snel inzicht geven in kwaliteiten en talenten. Bekijk hier onze overige producten in de categorie Identify.

Match

Match en selecteer de ideale medewerker voor elke functie. Met onze online oplossingen krijgt u goed inzicht in specifieke kwaliteiten, competenties en groeipotentieel. Bekijk hier onze overige producten in de categorie Match.

Develop

U wilt talentontwikkeling inzetten voor performance verbetering van uw organisatie en medewerkers? Met onze online ‘Develop’-oplossingen bieden we tools voor het bepalen en in gang zetten van gerichte ontwikkeling. Bekijk hier onze overige producten in de categorie Develop.