Training Effectief beïnvloeden (standaard)

"De trainers speelden prima in op de behoefte bij de deelnemers, zodat iedereen er het beste uit kon halen!"


Alex Landman

Vergroot uw impact en overtuigingskracht

Aan jouw ambitie ligt het niet. Maar in werksituaties kan het soms lastig zijn anderen te bereiken en mee te krijgen. In de training Effectief beïnvloeden (standaard), leer je hoe je individuen en groepen succesvol kunt beïnvloeden en krijg je zicht op manipulatietrucs van anderen.


 • inzicht in jouw persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroten van impact en overtuigingskracht
 • zicht op manipulatietrucs van anderen
 • succesvolle routes van beïnvloeden
 • experimenteren met verschillende beïnvloedingsstijlen

16

contacturen

5 uur

zelfstudie

6 weken doorlooptijd

Resultaat training Effectief Beïnvloeden (standaard)

 • Je hebt zicht op uw eigen stijl van beïnvloeden en de drijfveren die daar een rol bij spelen.
 • Je hebt inzicht in de sterke en zwakke kanten van beïnvloedingstijlen als inspireren, consulteren, overtuigen, onderhandelen, druk uitoefenen en weet deze situatieafhankelijk in te zetten.
 • Je bent in staat uw impact te vergroten en de interactie met anderen strategischer te ‘managen’.
 • Je hebt zicht op uw belangen, belemmeringen en mogelijkheden in relatie tot die van uw gesprekspartner(s).
 • Je laat je niet meer manipuleren door anderen.
 • Je kunt gebruik maken van een beïnvloedingsmodel waarmee je grip krijgt op het verloop van de interactie met anderen.
 • Je bent in staat anderen te bereiken met jouw verhaal en daar waar nodig effectief bij te sturen in jouw gedrag.
 • Je hebt je beïnvloedingsvaardigheden versterkt.

€1.400,00

Totaal (vrij van BTW)

€1260,00 Training

€0,00 Trainingsmateriaal

€140,00 Arrangement

Programma training Effectief beïnvloeden (standaard)

In de training Effectief beïnvloeden (standaard) worden korte theoretische inleidingen afgewisseld met opdrachten, oefeningen en praktijksimulaties met een trainingsacteur waarop je persoonlijke feedback krijgt. Voorafgaand aan de eerste trainingsdag doe je een 360°-feedbackscan voor inzicht in jouw beïnvloedingsstijl. De resultaten van de scan in combinatie met jouw leerdoelen zijn het startpunt van het ontwikkelproces.

In het programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Methoden en technieken van beïnvloeden

 • Effectief beïnvloeden: wat betekent het voor jou?
 • Voorwaarden voor effectieve beïnvloeding
 • Inzicht in de effectiviteit van 9 beïnvloedingsstijlen
 • Eigen ongewenste volgzaamheid of dominantie ombuigen naar effectief beïnvloedingsgedrag
 • Voorkomen dat je gemanipuleerd wordt; de 6 meest gebruikte trucs  
 • Kennismaking met strategisch beïnvloedingsmodel
 • Terugkoppeling 360°-feedbackscan
 • Effectief inzetten van beïnvloedingsstijlen  

Verdieping van beïnvloeden en vertaling naar de praktijk  

 • Flexibel gedrag: vaststellen en hanteren van alternatieve strategieën
 • Weerstand voorkomen en beïnvloeden
 • Inspireren en aanboren van intrinsieke motivatie van anderen  
 • Welke combinatie van beïnvloedingstijlen werkt het beste in welke situatie?
 • Stap naar de praktijk: het geleerde levend houden en blijven toepassen.

Schrijf je in voor de Training Effectief beïnvloeden (standaard)

Meer informatie?

Neem contact op:
088 - 488 70 00
Of mail naar: Trainingen@gitp.nl

Ook interessant

Effectief beïnvloeden (intensief)

Leidinggeven

Persoonlijk leiderschap (intensief)

Onderhandelen