Productinformatie

Pi Reflect App

Continu inzicht in gedrag

Krijg goed inzicht in de effectiviteit van gedrag in verschillende werksituaties

Voordelen Pi Reflect

Met de veranderende wereld om ons heen wordt er van zowel medewerkers als organisaties steeds meer verwacht. Hierbij is het de kunst om goed de verbinding te leggen tussen wat een organisatie aan resultaten verwacht en hoe medewerkers daar concreet in gedrag een bijdrage aan leveren.


Reflectie op gedrag is een belangrijke sleutel tot succes, hoe word ik effectiever in het bereiken van mijn doel, waar kan ik me nog verder in versterken. Wie het beste uit zichzelf en anderen wil halen kan niet om feedback heen. De huidige technologische ontwikkelingen maken het nu ook mogelijk om vertoond gedrag in werk betrouwbaar en frequent te ontvangen en te geven.


Middels Pi Reflect, onze geavanceerde online feedback tool, geven medewerkers en managers elkaar vlot en gemakkelijk waardevolle feedback. Zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau is zo effectieve sturing en ontwikkeling van gedrag mogelijk geworden.


Direct feedback op gewenst gedrag, gekoppeld aan specifieke gebeurtenissen, geeft uw medewerkers een actueel en breed beeld van hun effectiviteit en eventuele verbeterpunten. Bevorder betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers door continue feedback te faciliteren.

Voordelen

 • Frequent en direct feedback in plaats van statische beoordelingen achteraf.
 • Periodiek data gedreven stuurinformatie.
 • Feedback gekoppeld aan concrete gebeurtenissen.
 • Zet actief aan tot interactie, zowel online als persoonlijk op de werkplek.
 • Gericht op ontwikkeling en leren.
 • Gezamenlijk ontwikkelen van gekozen maatwerkcompetenties.

Voor wie en wanneer

U ziet graag dat uw medewerkers excelleren. Dat draagt bij aan het succes én werkplezier binnen uw organisatie. Maar weten uw medewerkers waar ze nu echt goed in zijn? En waar verbetermogelijkheden liggen?


Als manager ziet u niet altijd het gedrag van uw medewerker. Dat geldt wel voor collega’s of teamleden. Met Pi Reflect verzamelt een medewerker feedback over zijn prestaties en gedrag in het werk. Ook geeft de medewerker inzicht aan collega’s over hun bijdrage. Medewerkers krijgen zo inzicht in wat anderen goed en minder goed vinden in hun dagelijks werk. Dit leidt tot inzicht in de sterke punten en de ontwikkelpunten van uw medewerkers.


Pi Reflect ondersteunt bij talent management, management development trajecten, talentontwikkelings trajecten, als gerichte input voor competentieontwikkeling en effectmetingen van opleidingen en trainingen.

Werkwijze Pi Reflect

De Pi Reflect zorgt voor frequent inzicht in de effectiviteit van gedrag in verschillende werksituaties en draagt daarmee optimaal bij aan het behalen van uw organisatiedoelstellingen. De belangrijkste functionaliteiten op een rij:


 • Beoordeling van gedrag in een specifieke werksituatie.
 • Feedback op vertoond gedrag.
 • Tips en tops van collega’s.

Gebruiker is in control over eigen gegevens. Uw medewerker bepaalt zelf:

 • Wie feedback mag geven.
 • Wie de ontvangen feedback mag inzien.
 • Of de gegeven feedback meegenomen wordt in de resultaten.

De Pi Reflect stimuleert het geven van feedback

 • Notificaties bij openstaande feedback verzoeken.
 • Automatisch aanmoediging om feedback te blijven vragen bij beperkt gebruik.


Overzichtelijke management dashboards om effectief inzicht te krijgen

 • De frequentie van gebruik.
 • Effectiviteit van gedrag in verschillende situaties.Aan de slag!

De Pi Reflect feedback interventie kan als input dienen als ondersteuning bij cultuur verander trajecten, management development trajecten, talentontwikkelingstrajecten, bewustwordingstrajecten en voor effectmetingen van opleidingen en trainingen. We nemen inzicht van de huidige en gewenste situatie als uitgangspunt.


Waar wilt u heen met de organisatie?

Welke competenties dragen daaraan bij? Het geven van feedback is hierbij geen doel op zich, maar een middel om de gewenste situatie sneller te bereiken. Daarom beginnen we met een uitgebreide analyse van de huidige en de gewenste situatie.


De antwoorden verwerken we om de 5 centrale competenties te bepalen die zullen worden ingeladen in de app, zodat ze optimaal aansluiten bij uw de beoogde doelstellingen. De eerste resultaten van een traject zijn gemiddeld binnen twee maanden al zichtbaar.

Resultaat en rapportage

Als (HR) Manager of HR Adviseur krijgt u relevante informatie over het functioneren en ontwikkelen van professionals, teams en de organisatie als geheel.


De (geanonimiseerde) data geven u tevens inzicht in teamsamenstelling en ontwikkeling. En inzicht over het stimuleren van de feedback cultuur en de ontwikkeling van het gewenste gedrag binnen uw organisatie.


Ondersteuning en certificatie

U kunt snel zelfstandig aan de slag met onze continue feedback app via de Self Service Portal (SSP).

Meer informatie

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze sales binnendienst. Of vul onderstaande velden in.

Advanced Talent Management.
Mensgericht. Data driven.

Mensen en data. Het lijken onverenigbare grootheden. Maar beide vormen de toekomst van talent management en zijn essentieel bij het realiseren van uw ambities. PiCompany combineert mensen en data en biedt inzicht in het aanwezige talent, de inzetbaarheid en de ontwikkeling ervan. Met onze geavanceerde tools en Talent Analytics brengen we mensen en data bij elkaar. Zo maken we de beste matches inzichtelijk. Wij stellen uw medewerkers en organisatie in staat zo goed mogelijk te presteren.

Meer informatie?

Wij helpen u graag op weg.

Debby Bish-Vlooswijk

088 448 70 40

info@picompany.nl