Versnel ontwikkeling, versterk performance

Uw medewerkers gericht ontwikkelen? De Personal Development Accelerator combineert informatie over werkgedrag en talent. Zo ontdekken medewerkers voor welke functierelevante competenties zij het meeste talent hebben en hoe zij deze in de praktijk laten zien. Dit geeft zicht op de meest kansrijke mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en optimaal presteren.

De PDA rapportage biedt medewerkers concrete handvatten om gericht met persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Welke ontwikkelstrategie versnelt persoonlijke groei en leidt snel tot resultaat. Dit draagt bij aan meer effectiviteit en plezier in werk. En daarmee aan het succes en de prestaties van zowel medewerker als organisatie.

Voordelen

  • Scherp zicht op kansrijke ontwikkelmogelijkheden
  • Combinatierapportage; huidige beheersing competenties versus potentiële aanleg
  • Hergebruik uitkomsten eerder ingevulde vragenlijsten mogelijk
  • Concrete handvatten om persoonlijke ontwikkeling versneld en effectief in te zetten
  • Inclusief persoonlijk ontwikkelplan en concrete tips


Werkwijze PDA

Personal Development Accelerator combineert informatie over iemands huidige werkgedrag (Reflector 360) en iemands talenten (Talent Match Premium).

Personal Development Accelerator geeft antwoord op de vragen:

  • Waar liggen iemands kwaliteiten?
  • Welke competenties kan iemand het beste verder ontwikkelen?
  • In welke competenties kan de medewerker beter niet teveel energie stoppen?


De verschillende vragenlijsten van de Personal Development Accelerator zijn gebruiksvriendelijk en online toegankelijk. Uw medewerkers vullen de vragenlijsten in op een door hen zelfgekozen moment en locatie. Eerder ingevulde vragenlijsten kunnen worden hergebruikt voor het genereren van deze combinatierapportage.

Na het invullen van de vragenlijsten komt een rapportage tot stand die de resultaten van de vragenlijsten combineert en die suggesties geeft voor vervolgacties.

"Met prettige aan de samenwerking met PiCompany is hun betrokkenheid. Voor ons was dit traject helemaal nieuw, PiCompany is de ervaren professional aan tafel."
- Maarten Lintsen, Directeur HR Dura Vermeer Divisie Infra BV

Case: Dura Vermeer

Een ‘wendbaar’ Dura Vermeer: van Peloton naar Kopgroep

In de nieuwe strategie van Dura Vermeer staat ‘Het identificeren, ontwikkelen en behouden van talenten van medewerkers die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering’ centraal. Om deze strategie concrete handvatten te geven, hebben zij PiCompany ingeschakeld. 

Het resultaat

Op basis van diverse dwarsdoorsnedes heeft Dura Vermeer bestaande talenten extra kunnen belichten. Coachend leidinggevenden zijn zichtbaar geworden. Niet alleen in de praktijk door hen te volgen tijdens de workshops met eigen- en niet-eigen teamleden, maar ook op afstand, op basis van diverse datasets. Duidelijk zichtbaar werd wie welke ambassadeursrol kan spelen binnen diverse gebieden. Denk hierbij aan: ‘Wie is de meest authentieke coach’ of op basis van agility- en wendbaarheidsdimensies: ‘Wie is de meest vernieuwende en innovatieve projectleider?’

Resultaat en rapportage

De rapportage biedt een helder inzicht in passende ontwikkelstrategieën op basis van iemands talent (Wie ben ik?) en iemands huidige werkgedrag (Wat kan ik?).


De rapportage geeft helder weer welke competenties iemand al beheerst of juist (nog) niet beheerst in de praktijk. Dit geeft een duidelijk inzicht op welke manier de medewerker het beste de competenties kan ontwikkelen. De rapportage onderscheidt daarbij vier mogelijkheden: Benutten, Ontwikkelen, Bewaken en Vasthouden.

Aan de slag!

U kunt snel zelfstandig aan de slag met Personal Development Accelerator. PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke Self Service Portal (SSP). Daarna kunt u de vragenlijsten in eigen beheer afnemen.


Met behulp van deze portal kunt u 24/7 vragenlijsten uitzetten voor deelnemers. Deelnemers kunnen de vragenlijsten op elke gewenste locatie invullen. Wij zorgen voor een digitale handleiding bij de SSP.


Voor het terugkoppelen van de resultaten van de vragenlijsten en combinatierapportage van de Personal Development Accelerator is certificering vereist. PiCompany verzorgt deze certificatietraining. Met de certificatie bent u bevoegd de testresultaten te interpreteren en de rapportage na te bespreken met de deelnemer. Zo kunt u de test volledig in eigen beheer afnemen.

Meer informatie

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze sales binnendienst. Of vul onderstaande velden in.

Advanced Talent Management.
Mensgericht. Data driven.

Mensen en data. Het lijken onverenigbare grootheden. Maar beide vormen de toekomst van talent management en zijn essentieel bij het realiseren van uw ambities. PiCompany combineert mensen en data en biedt inzicht in het aanwezige talent, de inzetbaarheid en de ontwikkeling ervan. Met onze geavanceerde tools en Talent Analytics brengen we mensen en data bij elkaar. Zo maken we de beste matches inzichtelijk. Wij stellen uw medewerkers en organisatie in staat zo goed mogelijk te presteren.

Meer informatie?

Wij helpen u graag op weg.

Debby Bish-Vlooswijk

088 448 70 40

info@picompany.nl