Door Wouter Willemsen

Motivatie? Hoe werkt dat?

We hebben het constant over motivatie, of het nou de motivatie is om fit te worden door meer te sporten, de motivatie om een negen voor je examen te halen óf om je begeleidende brief voor je sollicitatie kracht bij te zetten. We zijn er stuk voor stuk allemaal wel een keer mee bezig. Maar wat houdt het nou precies in?

Intrinsieke vs Extrinsieke motivatie

Een bekende theorie rondom menselijke motivatie is de ‘zelfbeschikkingstheorie’ van Ryan & Deci (2002). Deze theorie geeft aan dat motivatie zowel intrinsiek (gedreven door eigen drijfveren op emotioneel- en cognitief niveau) als extrinsiek (gedreven door externe prikkels als beloningen en of verplichtingen) van aard is.


De ‘zelfbeschikkingstheorie’ geeft aan dat wij als mens, aan drie essentiële psychologische factoren behoefte hebben: competentie, autonomie en verwantschap.


Competentie

De eerste behoefte ‘competentie’ gaat met name in op de invloed die je hebt op je omgeving. De nadruk ligt op de vraag in hoeverre jouw capaciteiten een bijdrage leveren aan de doelstellingen, zodat je goed werk kan leveren.


Autonomie

Behoefte ‘autonomie’ gaat over zelf je keuzes kunnen maken en de zelfstandigheid daarom heen.


Verwantschap

Bij ‘verwantschap’ gaat het over het hebben van positieve relaties met anderen. Hier is het belangrijk geaccepteerd en gewaardeerd te worden door de mensen om je heen en omgekeerd. Met andere woorden, zonder de verbondenheid met de groep mensen om je heen, valt de belangrijke intrinsieke motivatie weg en zal je minder succesvol zijn in het behalen van je doelen.

Optimale motivatie

Om een optimale intrinsieke motivatie te creëren heb je alle drie de factoren nodig. Zijn de drie factoren niet in balans, dan zal de zal de weg naar je doel een stuk lastiger vol te houden zijn. In zo’n geval kunnen er ook nog factoren zijn die inspelen op de extrinsieke motivatie, zoals competitie of (publiekelijke) beloning. Denk hierbij aan salarisverhoging of een betere werkplek op kantoor.


Maar extrinsieke motivatie kan ook gestimuleerd worden door een verplichting, die ene taak op je werk die je nu eenmaal moet afronden, ook al haal je er geen energie uit. Of dat je wordt ‘bestraft’ als je bepaalde doelen niet haalt.


Ontdek hoe onze competentietrainingen deelnemers van voor tot achter gemotiveerd houden: