Competentiegericht Leren

Hoe ga je effectief aan de slag met competentie ontwikkeling?

Door Wouter Willemsen

Competenties komen altijd van pas. Bijvoorbeeld: je staat aan het begin van je carrière en wilt je voorbereiden op een nieuwe baan, hoe pak je dat aan?


Of je werkt juist al een aantal jaar in hetzelfde beroep maar wilt je toch ontwikkelen, door bijvoorbeeld deel te nemen aan een ontwikkelgesprek, loopbaan coaching of een assessment.


Zelfs als je niet actief met ontwikkeling bezig bent, dan nog zijn de jaarlijkse gesprekken met je manager een moment waarover je spreekt over competenties.

‘Met al een beetje talent kan je een beginnend niveau van een competentie behalen’

Ga eens uit van een standaard functieprofiel van een accountant:


  • Hoog zelf startend en ondernemend vermogen;
  • Ambitieus, resultaatgericht vasthoudend;
  • Overtuigingskracht, op basis van persoonlijkheid, flair en inhoud.


Je hebt er in je werkende leven mee te maken, maar hoe ontwikkel je deze competenties? En hoe toon je aan dat je over deze competenties besch
ikt?


Volgens Nico Smid hangt hoe goed iemand een bepaalde competentie kan leren beheersen, gedeeltelijk af van zijn of haar talenten. Maar door een duidelijk beeld te vormen van de prestaties en doelen die je wil behalen en hoe deze tot stand komen, kan iedereen met een beetje talent een beginnend niveau van een competentie behalen.

Competentie niveaus

Ook kun je binnen competenties kijken naar verschillende niveaus. Bij GITP wordt er gewerkt met vier niveaus:


Niveau 1: Vertoont basaal effectief gedrag of vertoont effectief gedrag als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft


Niveau 2: Vertoont zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag.


Niveau 3: Stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot effectief gedrag, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.


Niveau 4: Inspireert en faciliteert anderen binnen de gehele organisatie of het onderdeel tot effectief gedrag, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.

Gedragsindicatoren en competenties

Een competentie is vaak onder te verdelen in verschillende gedragsindicatoren. Deze komen veelal terug in een assessment of coaching gesprek. De competenties die GITP gebruikt bestaan bijvoorbeeld uit vijf gedragsindicatorn per competentie. Deze zijn relevant om precies te weten waarin je je verder kan ontwikkelen.


Hieronder vind je een voorbeeld van gedragsindicatoren van de meeste voorkomende competentie resultaatgerichtheid:


  • Je stelt ambitieuze doelen.
  • Je komt tot het resultaat, beter of sneller dan verwacht.
  • Je realiseert doelen.
  • Je grijpt in wanneer resultaten dreigen tegen te vallen.
  • Je doet voorstellen voor methoden die efficiënter of effectiever zijn.


Grow Online by GITP

Zet een stap in je eigen ontwikkeling