Mensen maken
het verschil

Op de vorige pagina 'Accountants in Beweging' bespraken we de verschillende ontwikkelingen in de branche. Bij deze ontwikkelingen spelen vele actoren een rol. Mensen zullen echter (zoals altijd) het verschil maken.


Scroll naar beneden om het artikel te lezen.

Menselijke vraagstukken

Heb ik de juiste mensen en talenten in huis? Hoe laat ik hen aansluiten bij de huidige ontwikkelingen? Hoe creëer ik een goede werksfeer en houd ik hen gemotiveerd? Hoe zorg ik dat wij de nieuwe vaardigheden eigen maken? Hoe behoud ik goede mensen en belangrijke krachten? Hoe werf ik talentvolle nieuwe? Over deze vraagstukken is de branche nog niet uit. We bespreken de bevindingen uit het rapport 'Doorpakken' van MCA en kijken naar de lange termijn uitdagingen: de Wicked Problems.

Rapport


Doorpakken

Voor het rapport ‘Doorpakken’ deed de Monitoring Commissie Accountancy een uitvraag onder 29 accountantsorganisaties. In het rapport worden veel aspecten opgesomd die werden genoemd op de vraag naar zaken die beter kunnen en moeten. Hiernaast een overzicht van de genoemde punten. Het volledige rapport kunt u vinden via onderstaande link.

Opvallend is dat veel punten gaan over kwaliteiten en competenties van medewerkers, bijvoorbeeld:


 • Tekortschietende coaching en review
 • Gebrek aan coaching van talenten
 • Onervaren assistenten, veel verloop
 • Te weinig tijd voor scholing/opleiding
 • Ontwikkeling op de arbeidsmarkt: moeilijk om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen
 • Verschillende teamwisselingen/onvoldoende waarborg adequate teambezetting
 • Kwalitatief onvoldoende teambezetting voor complexiteit werkzaamheden

Om medewerkers daadwerkelijk een zogenaamde Employee Journey ervaring te bieden, om grote sprongen te maken met innovatie (‘Jump tot he Curve’) en om teams resultaatgericht te laten performen door focus op vertrouwen, openheid, commitment en verantwoordelijkheid, is meer nodig.

Zaken die eerder klassiek zijn dan nieuw, maar die in de branche maar moeilijk tot wasdom komen:


 • Naast inhoud meer en betere procesvaardigheden
 • Naast transactioneel leiderschap met focus op het werk komt er meer aandacht voor leren en ontwikkelen
 • Delegeren (meer uitdagend werk voor uw medewerkers en meer managementtijd over voor uwzelf)
 • Effectieve communicatie in teams en aansturing (meer aandacht voor affective commitment bij de medewerker)
 • Feedback (ook die van onderaf)

Dit vraagt in de basis goede analyses, gedegen selectie, continue ontwikkeling en (op een motiverende manier, dus niet met rapportcijfers) tussentijds en continu meten en bijstellen (lees: toevoegen van dat wat nodig is).

Zijn we er daarmee? Is dit voldoende?

Helaas niet.

De branche kent enkele lange termijn uitdagingen. Zaken die niet in één of twee meetings te regelen zijn. De zogenoemde Wicked Problems.

Wicked Problems

Wicked problems zijn problemen of kansen die soms zo complex zijn dat ze moeilijk op te lossen zijn en soms zelfs onoplosbaar lijken. De oorzaken zijn vaak onderling afhankelijk, er zijn meerdere betrokkenen en er is geen duidelijke oplossing voor handen.

De Wicked Problems in deze branche zijn:

 • De effecten van het verdien- en businessmodel op gedrag en cultuur;
 • Het partnermodel en het intern verrekenmodel tussen de advies- en controlepraktijk;
 • De relatie tussen de controle- en de adviespraktijk binnen één organisatie;
 • Het vinden van een evenwichtige en geloofwaardige balans tussen cliëntbelang en publiek belang;
 • De benadering door en de rol van de accountant ten aanzien van het fraudevraagstuk en onvoldoende eenduidigheid over het begrip en de duiding van (audit)kwaliteit.

Wicked 'Human' Problems

Vanuit ons vakgebied voegen wij hier graag nog enkele ‘Wicked Human Problems’ aan toe. Zaken die extra aandacht vragen om echte ontwikkeling waar te maken.

Van IST naar Etwas...

Ging veranderen nog maar zoals vroeger. Van IST naar Soll. Met een SWOT, een duidelijke stip op de horizon en een helder plan waarin iedereen zijn rol had. Helaas. In deze tijd is verandering de enige zekerheid en met elke interventie of verbeterstap creëer je weer een nieuwe, onverwachte dynamiek. Het vraagt naar werken in kleine stappen, nieuwsgierigheid en continue bijstellen. Maar ook om flexibiliteit en omgaan met onzekerheid. Niet echt het ideale terrein van de doelgroep.

De functieopbouw (van assistent naar directeur)

Is weliswaar logisch en vertrouwd maar... is ook vergelijkbaar met een trappenhuis in een chique, oude stadsvilla: lastig en beperkend als u groots wilt gaan verbouwen.

Veranderings(on)bereidheid

Van origine sterk ‘DNA’ staat hierbij in de weg. Focus op inhoud en details, een kritische houding die nodig is bij het beoordelen en sterke overtuigingen van het eigen spoor, zijn elementair in het werk, maar staan een open en nieuwsgierige houding om nieuwe wegen te onderzoeken in de weg. Het vraagt van externe adviseurs om een stevige spiegel voor te houden en te confronteren.

Cultuur

Mensen maken het verschil. Ok. En, mensen zijn ook mensen. Die (zelfs authentiek) ergens bij willen horen en zich dus (bewust of onbewust) aanpassen. Gedrag vertonen dat verwacht wordt op een kantoor. Vaak is die kracht sterker dan inzichten, vaardigheden en voornemens waarmee medewerkers en managers uit een training of seminar komen. ‘It takes two to tango’, maar cultuur zit ‘in de muren’ en laat zich niet makkelijk veranderen.

Deel dit in uw netwerk

Training volgen bij GITP